C.R.E.E.P. Kreativní recyklace – Ekologický vzdělávací program

C.R.E.E.P. Kreativní recyklace – Ekologický vzdělávací program

Naše organizace je partnerem projektu C.R.E.E.P. – Creative Recycling – Eco Education Program financovaného z Vyšehradského fondu, Standartní granty. Našim cílem je společně s našimi partnery z Maďarska (Sustainable Department – Central European University), Slovenska (Eko Centrum Lesopark Preles), České republiky (Petrklíč Help) a Polska (Kreatywny Recykling – Fundacja Laja) vytvořit průvodce kreativní recyklací pro učitele a pracovníky s mládeží.

Projekt byl zahájen 1. ledna a skončí 31. července 2014. V průběhu projektu bude realizováno 36 workshopů/diskuzí, 9 v každé partnerské zemi.  Všechny materiály, které  vzniknou v průběhu těchto setkání, budou umístěny v příručce formou návodu na jednohodinové programy pro práci s mládeží. Ty budou pedagogové a pracovníci s mládeži v neziskových organizacích moci využít pro své pravidelné aktivity.

Na internetových stránkách projektu http://creepvisegrad.wordpress.com/ naleznete podrobný program aktivit každé z partnerských zemí. Samotné workshopy budou probíhat v únoru a březnu.

Duben bude věnován tvorbě a tisku příručky. V květnu a červnu bude probíhat propagace příručky v každé ze čtyř partnerských zemí. Je také plánováno 20 školících setkání s pedagogy/pracovníky s mládeží v neziskových organizacích , během kterých se dozví jak s příručkou pracovat. Na konci každého školicího setkání pracovníci obdrží již zmíněnou příručku.

Program financovaný z Vyšehradského fondu, Standartní granty.

visegrad_fund_logo_black_800

Poděl se o svůj názor