Projekt zaměřený na podporu participace mladých lidí skrze městské mládežnické parlamenty a obecní rady mládeže. Projekt probíhá ve spolupráci se čtyřmi partnerskými organizacemi: Rada mládeže Žilinského kraja (SK)Žilinský samosprávny kraj (SK) a Fundacja Civis Polonus (PL). Délka projektu je stanovena na 23 měsíců.

Hlavní problémy

1. Členové a koordinátoři městských rad mládeže nemají metodickou podporu.
2. Tvrdá práce městských rad mládeže není ve společnosti uznávána.
3. Městským radám mládeže chybí nástroj pro sdílení zkušeností a zdrojů a budování jejich vlastní specifické sítě

Cíle projektu

1. Zvýšit metodickou podporu členů a koordinátorů městských rad mládeže.
2. Zvyšovat povědomí ve společnosti (představitelé obcí, nevládní organizace, tvůrci politik) o poslání, úloze a činnosti městských rad mládeže.
3. Zlepšit možnosti vytváření sítí, sdílení zdrojů a zkušeností mezi městskými radami mládeže.

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou našeho projektu jsou Městské rady mládeže – jejich členové (mladí lidé) a jejich koordinátoři.
Sekundární cílovou skupinou jsou zástupci obcí, nevládní organizace aktivní v účasti mládeže, tvůrci politik.

Očekávané výstupy a výsledky

1. Studie o radách mládeže.
2. Metodika školení členů rady mládeže.
3. Digitální průvodce pro Radu mládeže a webovou platformu.

Uživatelé studie (místní úřady, zástupci nevládních organizací) zvýší své povědomí a znalosti o poslání, roli a činnostech Rady mládeže. Koordinátoři rad mládeže a pracovníků mládeže získají znalosti o tom, jak rozvíjet osobní, profesní a sociální kompetence rad mládeže členy. Účastníci pilotního školení pro mládežnické rady zlepší své kompetence v oblasti komunikace, týmové práce, motivace. Uživatelé digitálního průvodce (buď přímí členové rady mládeže nebo ad hoc hosté) budou lépe rozumět práci rady mládeže. Členové rady mládeže dostanou příležitost navázat kontakty s ostatními mládeží Rady a sdílení zkušeností.

Dopad

V dlouhodobém výhledu tento projekt přispěje k vyššímu uznání práce Městské rady mládeže, k vyšší míře účasti mládeže na místní úrovni a k vyšší účinnost a kvalita práce Rady mládeže.

VÝSTUPY