Petra Krejčí

„Moje první setkání s Petrklíčem help bylo přes Školní kluby podnikavosti, kde jsem začala lektorovat. S Petrklíčem jsem přes Erasmus+ vyjela do Walesu, Rumunska a Irska za sociálními podniky. V současnosti pro Petrklíč zpracovávám dotazníkové šetření v rámci výzkumné činnosti.

Specializuji se na inovace v sociálním podnikání, rozvoj integračních sociálních podniků, výzkumy a evaluační studie.“

Součástí projektů