O nás

 

MOTTO:

Dáváme prostor kreativitě

VIZE

Jsme místem, kde mladí lidé nalézají prostor ke kreativitě a příležitost k dobrovolnictví, rozvoji, poučení, odpočinku i zábavě.

MISE

Pomáháme mladým lidem uspět tím, že pro ně hledáme možnosti, jak realizovat jejich nápady.

HODNOTY

Věříme ve schopnosti mladých lidí.

Usilujeme o navázání osobního vztahu s každým návštěvníkem.

Rozvíjíme programy, které jsou ceněny pro svoji inovativnost, propracovanost, variabilnost, hravost a poučitelnost.

Nasloucháme nápadům našich návštěvníků.

Jsme otevřeni všem návštěvníkům.

Spolupracujeme a vážíme si práce jiných organizací.

A s kým se v Petrklíči můžete setkat?

Barbora Bláhová

bara

Barboru Bláhovou k Petrklíči přivedl Petr Kantor, se kterým spolupracovala v programu Mládež v akci. Předchozí zkušenosti s prací s mladými lidmi získala hlavně díky Evropské dobrovolné službě.  Sama byla díky tomuto projektu na rok v Dánsku a po návratu pracovala se zahraničními dobrovolníky, kteří přijížděli do Čech. Ale mimo jiné má za sebou také 3 roky práce v nemocnici na pozici rehabilitační lékařky:)

Bára se věnuje zejména mezinárodním projektům – například školení Exploring New Shores, kterého se účastnili i lidé z Izraele, Egypta a Palestiny nebo školení Backpack Journalism. Podílí se také na projektu pro nezaměstnané lidi z Moravskoslezského kraje, kteří mají příležitost seznámit se se základními žurnalistickými dovednostmi.

Práce mě neskutečně baví, motivuje mě pozorovat, jak rychle se mladí lidé vyvíjí a jak jsou nekonečně šikovní při tvorbě a realizaci svých vlastních projektů. Za svůj největší úspěch považuji Míšu, která teď ukončila úspěšně rok EDS v Holandsku a 4 různé týmy mladých lidí, kterým jsem pomáhala napsat projekt v rámci programu Mládež v akci a ted Erasmus Plus. Demotivuje mě snad jen účetnictví a administrativní úkoly jako je například psaní závěrečných zpráv.“

Kromě práce v Petrklíč Help školí Bára pro českou národní agenturu Mládež, v rámci programu Erasmus Plus, a v rámci stejného programu také i v zahraničí.

„Baví mě vlastně všechny činnosti spojené s prací s lidmi, zajímá mě i propagace na Facebooku a sociálních sítích, miluju plavání a Bikram jogu.“

A do jakého projektu by se Bára ještě ráda pustila? „Chystám se na podzim do Californie na Vision Quest – těším se, ale zároveň se i dost bojím.“

Petr Kantor

petaPetr stál společně s ředitelkou Domu dětí a mládeže Evou Juricovou a její zástupkyní Zdeňkou Palermovou u zrodu organizace Petrklíč help. Cílem bylo vyjít vstříc potřebě dětí, které vyrostly na kroužcích domu dětí a mládeže, ale už jsou dostatečně uspokojené aktivitami kroužků a chtějí vyzkoušet nové výzvy a přitom zůstat ve vztahu s místem, které znají. Nově vzniklé občanské sdružení bylo reakcí na tuto potřebu.

Dnes je Petrklíč help v situaci, kdy společně s DDM provozuje Informační centrum pro mládež, podílí se na vedení mládežnické rady a vytváří most pro ty, kteří chtějí poznávat sebe sama a rozvíjet se třeba při dobrovolnických aktivitách. Za dobu své existence rozšířil Petrklíč svou činnost natolik, že působí nejen v Těšíně, ale je zapojen i do mnoha evropských mládežnických aktivit.

Mimo Petrklíč help se věnuje Petr konzultantství, lektorství, přednášení, a to jak v soukromém sektoru tak i ve veřejném a neziskovém. V zásadě to, co dělá s mladými lidmi, dělá i s dospělými. Baví jej rozvíjet a hledat skryté poklady u lidí. Nabízet jim prostor pro sebereflexi toho, co dělají a jak to dělají a společně s nimi hledat, kde se rozvinout.

„Jsem iniciátor. Rád nabízím výzvy a možnosti druhým. A zároveň spojovatel. Rád propojuji lidi a těší mě, co všechno se z nových tvůrčích setkání zrodí. Takže hledám příležitosti, které nabízím našim členům. Motivují mě příběhy mladých lidí, se kterými pracujeme. Například to, když nám po programu řeknou, že si uvědomili, co chtějí ve svém životě dělat nebo, že jsme jim pomohli rozšířit obzory. Za úspěch považuji to, že jsme vytvořili silné zázemí pro rozmanité aktivity. A z původně tříčlenného týmu, který řešil jednu lokální věc, máme tým čítající dvacet lidí, kteří vnímají Petrklíč help jako zázemí pro své vlastní iniciativy.“

V příštím roce čeká Petra projekt „Rok bez zodpovědnosti“. „Chci si odpočinout od denní rutiny a pracovních závazků. Jednoduše v průběhu roku načerpat novou energii a nápady pro rok 2016.“

A na co se ještě Petr těší v letošním roce? „Letos se nejvíce těším na každé společné setkání celého týmu.“

Nicoleta Ursescu

nicoletaNicoleta pracovala před příchodem do České republiky jako dobrovolník v Bulharsku a Itálii.  V říjnu loňského roku se seznámila s organizacemi Petrklíč help a Laja. Prostřednictvím Petrklíče se zúčastnila několika kurzů týkajících se hlavně neformálního vzdělávání a práce s mládeží. Ve  spolupráci s Lajou pak organizovala nejrůznější kulturní akce. Nadále zůstávají v kontaktu také v rámci programu Youth Exchange Erasmus plus. V současné době pracuje Nicoleta jako dobrovolník Evropské dobrovolné služby v Českém Těšíně.

„ Chci být aktivním občanem a ráda pracuji s mládeží, což mi dodává  spousty  pozitivní energie. Chci pomáhat mladým lidem a přinést do jejich života změnu. Za svůj doposud největší úspěch považuji  své projekty Evropské dobrovolné služby (Bulharsko, Česká republika). Jsem hrdá, na všechnu tu práci, kterou jsme odvedli. Zároveň jsem  měla možnost poznat kulturu dvou zemí. Když vidím mladé lidi smějící se a šťastné, naplňuje mě to spokojeností.“

V budoucnu by Nicoleta ráda dále spolupracovala s organizacemi Petrklíč help a Laja. Jako pracovník s mládeží nebo jako dobrovolník.

A na co se ještě těší  v letošním roce?  „Těším se na svou první Výměnu mládeže, kde budu pracovat přímo s mladými lidmi z Polska a Velké Británie.“

Kristýna a Marian Vorlovi

vorloviKristýna se k organizaci Petrklíč help se dostala prostřednictvím projektu o čajování v roce 2008.  „Studovala jsem na zemědělce v Českém Těšíně a přes pana učitele Mariňoka jsem se dostala k programu, který organizoval Petrklíč help. Zaujal mě a od té doby spolupracuji v oblasti ekologie, workshopů a komunitního života.“

V Petrklíči se věnuje všemu, co je momentálně potřeba. Vede dílny pro malé děti i dospělé, např. vyrábění náušnic a broží, stromečků štěstí, recyklovaných věcí, ale i workshopy týkající se permakultury (jak vytvářet africký záhon, proč mulčovat) či péče o domácí zvířata. Kristýna ráda komunikuje s mladými lidmi. „Líbí se mi, že chtějí něco dělat, ne se  jen flákat po hospodách nebo brát drogy :)“ Ve volném čase se věnuje prodeji recyklovaného oblečení, šperků, aktivitám s dětmi a pečení dobrot na nejrůznější akce.

Do budoucna by se ráda pustila do projektu soběstačnosti. „Chystáme se žít soběstačně, vlastní pěstování a zvířata, na pozemku nemáme elektřinu ani vodu…zajímá mě taky stavění z přírodních materiálů.“ V letošním roce se Kristýna těší nejvíce na realizaci svého snu – vybudování komunity nedaleko Ostravy pro lidi, kteří chtějí zkusit žít jinak.

Marian se k Petrklíč help dostal díky své ženě Kristýně. Skvělé aktivistce a dobrovolnici, jak říká.  Kromě dobrovolnictví se věnuje přednáškám o agroekologii a ekologickém stavitelství. „Motivuje mne stále větší zájem o přírodu a její ochranu. Lidé si začali uvědomovat, že si přírody máme vážit.“

Mimo práci v Petrklíč help se Marian věnuje především své rodině a přírodní zahrádce a všem tvorům na ní žijícím. Do budoucna by se rád pustil do projektů v oblasti osvěty.

A na co se Marian nejvíce těší? „Až sklidím úrodu a pak ji prodám lidem, kteří vědí co je zdravé a cení si péče věnované tomu, co kupují.“

Anna Jedzoková

Jedzokova_Anna_smallAnna navázala s Lajou spolupráci ještě jako studentka na Vysoké škole.  „Tehdejší čajovna Laja měnila majitele a pomalu se z ní stávala nadace, která pro začátek hledala nové čajmeny a lidi do kolektivu. Protože mi čajová kultura učarovala už kdysi, chytila jsem šanci za pačesy,“ vzpomíná. Od nadace Laja byl pak k občanskému sdružení Petrklíč už jen malý krůček.  V Petrklíči se Anna ze začátku věnovala především čajovým degustacím určeným jak pro malé děti tak i pro širokou veřejnost. Nyní se již druhým rokem věnuje koordinaci projektu Backpack Journalism (Média pro lidi), jehož vizí je umožnit nezaměstnaným lidem nahlédnout do tajů žurnalistiky, aktivně se začlenit do společnosti a prostřednictvím získaných dovedností pomáhat místním neziskovým organizacím (více na www.mediaprolidi.cz).

„Laja pro mne zůstává kouzelným místem kam občas chodím připravovat čaje a relaxovat. Ráda sleduji jak dynamicky se Laja díky svým členům posouvá, a když je potřeba, pomáhám a zapojuji se do různých akcí.“

Největší motivací je pro Annu pocit, že práce, kterou dělá má smysl a může být prospěšná nejen pro ni samotnou, ale i pro ostatní lidi. „Ať už se jedná o hosty v čajovně, kteří odchází s úsměvem na tvářích nebo účastníky kurzu, kteří si váží možnosti naučit se novým věcem.  Za úspěch považuji relativně hladký průběh žurnalistických kurzů, které jsme pořádali v Třinci a také každou prezentaci či degustaci před větší skupinou lidí. Srdcem pak považuji za úspěch možnost být součásti báječného kolektivu lidí, který kolem obou organizací působí.“
Mimo práci v obou organizacích se věnuje rodinné firmě, rodině, přátelům, zvířatům, horám, sportu, masážím, osobnímu rozvoji zábavě a spánku. :-)
Do budoucna by se ráda věnovala oboru, který vystudovala a to sociální práci. „V současné době bych byla ráda, kdyby se nám podařilo dále rozvíjet metodu Backpack Journalism, se kterou už několik let Petrklíč help operuje. Vlastní projekt se v mé hlavě zatím nezrodil. V jádru nejsem nositelem nápadů, ráda se ale zapojuji do projektů jako realizační článek.“

A na co se Anna ještě v letošním roce těší?  „Těším se pořád na spoustu malých i velkých milých věcí a okamžiků, které se v životě dějí.“


Agata Suchanek

agataAgatu k Petrklíči přivedl Petr Kantor, který ji oslovil s možností spolupráce. „A protože je Petr neskutečně přesvědčivý člověk tak jsem mu na to ráda kývla.“

Momentálně je Agata na mateřské dovolené , ale přesto část svého vyšetřeného času věnuje práci v Informačním centru pro mládež.

„To co mě nejvíc na této práci těší je to, že málo kdy bývá monotónní. Práce s mládeží je vždy pro mě motivující, nabíjí mě elánem do další práce a povzbuzuje mě ke kreativitě a realizaci svých projektů.“

Kromě Petrklíče se věnuje také aktivizaci občanů Českého Těšína ve Spolku přátel Těšína, zahradničení a plánuje další projekty.

„Momentálně s kamarádkou chceme získat finanční podporu na projekt aktivizace seniorek v Třinci a Českém Těšíně. Chceme vytvořit skupinu mladých „děvčat“  a seniorek, které se navzájem budou učit různé dovednosti. Tato myšlenka mi leží v hlavě a chci se jí maximálně věnovat.“

A jaké jsou Agátiny největší radosti letošního roku?  Pracovně je to Svátek čaje a v soukromém životě narození druhého dítěte.