Participace mládeže v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem projektu je rozvíjet strukturovaný dialog, využívat nástroje, které jsou osvědčeny a využívat již vybudovaný komunikační kanál mezi mládeží – krajem – městem – mládežnickou radu. Chceme reagovat zejména na aktuální dění v kraji, ale zároveň je naším cílem získat zpětnou vazbu představitelů mládeže, zda nástroje, které kraj ke svému rozvoji používá a vůbec směr, kam kraj směřuje je shodný s tím, co mladí lidé potřebují a chtějí ke spokojenému životu. Bohužel je v současné praxi při voleb zastupitelstvem a představitelů kraje či měst, že mladí lidé mnohdy nemají dostatečné zastoupení (ať již z důvodu, že se mládež o politiku či veřejné dění příliš nezajímá nebo naopak mnohdy nemá důvěru okolí), a proto je důležité, abychom se snažili kontakt zajistit na mimopolitické úrovni a motivovali mladé lidi, aby nebyli lhostejní vůči tomu, co se kolem nich děje a nerezignovali na snahy, aby dění kolem sebe mohli sami ovlivnit. Rovněž je pro nás důležitá možnost díky těmto nenásilným formám práce s mládeží na ně působit, rozvíjet kompetence, které mnohdy ve školním vzdělání absentují a jež jsou důležité pro následnou uplatnitelnost mládeže na trhu práce ale i aktivní občanský život. Proto je do projektu zakomponován akcent neformálního a informálního  vzdělávání a rozvíjena témata občanské odpovědnosti, odpovědnosti mládeže vůči sobě samé, aktivní občanství a podpora kompetencí jako odpovědnost, ale i sebedůvěra v sebe a realizaci vlastních aktivit a myšlenek.

Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje.logo_MSK

Poděl se o svůj názor