Studentský klub: 

U našeho sdružení aktivně působí skupina mladých středoškoláků, kterým klub ASK ČR nabízí podporu mimoškolní a volnočasové činnosti a podporu práce studentských samospráv.

Studentský klub při ASK ČR

2. Srpen 2009

Bez komentáře

Studentský klub při ASK ČR

Při našem sdružení funguje Asociace středoškolských klubů České republiky, která sdružuje středoškolské kluby s celé české republiky. ASK ČR má 20-ti letou tradici. V současné době působí na 65 místech ve všech krajích České republiky a její členská základna přesahuje 4 000 členů. ASK ČR je držitelem čestného titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2007 až 2010“. Detailní informace o činnosti najdete na adrese www.askcr.cz.

Číst celý článek...