Probíhající projekty

Creative digital space

The novel Coronavirus pandemic caused the spaces where young people could hang out, actively create, and engage socially, to shrink drastically….

The power of good will 2.0

Realizace: 01.06.2022 - 31.05.2024

Petrklíč help z.s.’s for almost 15 years has been implementing non-formal education methods in youthwork when it comes to Human…

Y-FIGHT: Youth Fight against Power Abuse

Nowadays, gender-related power abuse is still spreading through societies without a viable solution and with new threats arising, such as…

The power of good will 3.0

Realizace: 1.6.2023 - 31.5. 2025

Petrklíč help z.s.’s for almost 18 years has been implementing non-formal education methods in youthwork when it comes to Human rights topics applied through the organization of events including Human rights documentary film festival, Youth exchanges, weekend youth events, Youth Councils. Theme of multiculturality and community development has been cultivated through involvement of young people in organization of the festivals like Cinema on border and The Tea Festival focusing on personal development and promoting healthy lifestyle, tolerance towards other cultures, and respect towards nature, multicultural workshops at Primary and high schools, et

Supporting of cross-sectorial cooperation in youth field – Study Visit in Armenia

Realizace: 6.5.-13.5. 2023

Project aims to increase the efficiency of the youth work through promoting and raising capacities for cross-sectorial cooperation and youth…

Think tanks – chance for Youth – correct one

Realizace: 1.1.-2023- 31.10.2024

The aim of the project is to increase the real influence of youth in the medium and long term. The project is aimed at developing permanent synergies of the youth sector with the area of research and analysis as well as system solutions supporting the participation of young people.

DIY verse

DIYverse is an international project with the basic vision of providing young people with diverse access to a positive experience…

Dobrovolnický program

Realizace: Karviná

Naším cílem je podpořit zejména propojení mladé a seniorské generace a zvýšit podíl mladých lidí v účasti v komunitním centru. V rámci projektu uspořádáme cestovatelské,…

DemoHRÁČ

Demokracie je křehká a není zadarmo. Formální vzdělávání často nemá dostatečné kapacity a nástroje toto téma srozumitelně a zajímavě s dospívajícími uchopit. Výsledkem je…

YC2 – Youth Councils Yet Coming

Realizace: červen 2020 - duben 2022

 Projekt zaměřený na podporu participace mladých lidí skrze městské mládežnické parlamenty a obecní rady mládeže. Projekt probíhá ve spolupráci se čtyřmi partnerskými organizacemi: Rada…

EDU4EDU

Realizace: 01-01-2022 - 01-01-2024

Jeho cílem je rozvíjet kompetence multiplikátorů ve třech hlavních tématech: Přihlásit se můžete zde: https://forms.gle/X2WGV2f66g5wqJns6 Infopack si můžete prohlédnout zde:…

Crafts Youth Future Engagement

Realizace: start: listopad 2021

Projekt Crafts Youth Future Engagement (CYFE) se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 13 do 18 let a jeho cílem je znovu je propojit…

EMOTIonal management COMmunity after the pandemic

Realizace: 1.12.2022-31.10.2024

The main result is the creation of an innovative framework in which youth workers and youngsters will acquire tools/skills for…

Prevence proti vyhoření za pomocí virtuální reality

Realizace: 31.5.2022-31.7.2024

Stres a vyhoření mohou mít na jednotlivce závažné negativní dopady, včetně problémů s fyzickým a duševním zdravím, snížené produktivity a…

Ukončené projekty

WOUNDS

According to Eurostat, in 2020, 80 % of the EU’s adult population reported having used the internet on a daily…

SUSTAINABLE PROSPECTS FOR YOUTH IN RURAL AREAS

Realizace: 7.07.2022 - 15.07.2022

This project aimed to provide youth workers with useful and practical tools and information about how to motivate, train and empower young people in their communities, to find inspiration, new ideas, alternative economy and labour models, to face the high unemployment rates and overcome obstacles to do business in rural areas.

Business for Youth

Realizace: 15.8.2021 - 14.2.2022

Business for youth is a student video project in Czech with English subtitles. Its purpose is to introduce people who…

Protecting Youth’s Mental Health

Realizace: 2020-11-29 – 2022-08-28

For many, the age of “youth” is an interesting time, but since it is full of changes and challenges, it…

Understanding Sexism for Young People

Realizace: 2021-02-09 – 2022-04-07

Sexismus patří k nejvíce všudypřítomným porušováním lidských práv naší doby a je formou diskriminace, která nejčastěji vede k fyzickým, sexuálním, psychologickým nebo ekonomickým…

YOU(th) Decide !!

Realizace: 1.11.2020 – 1. 4. 2022

Projekt YOU(th) Decide !! initiative se zaměřuje na zvýšení zájmu o aktivní účast mládeže mezi mladými lidmi pocházejícími z různých visegrádských regionů a zároveň…

MOSTY MLÁDEŽNÍCH RAD

Realizace: prosinec 2020 – prosinec 2022

Tento projekt zahrnuje realizaci řady národních a mezinárodních setkání na téma strukturovaného dialogu, posílení městských rad mládeže a vytváření mezinárodních a mezioborových partnerství. Projektu…

In My Element

Realizace: 2020-03-01 – 2021-09-30

Hovoříme-li o vedení, mnoho programů vedených mládežnickými organizacemi a pracovníky se zaměřuje na how-to vedoucího postavení: jak vést skupinu mladých lidí, jak ovlivnit…

INKUBÁTOR PRO MLADÉ LIDI

Realizace: 2021-01-01 – 2023-08-31

Inkubátor je projekt, který navrhuje práci mládeže na základech komunitních projektů v každé zemi a posiluje mladé lidi tím, že jim pomáhá realizovat…

The power of good will

Petrklíč help z.s.’s for almost 15 years has been implementing non-formal education methods in youthwork when it comes to Human rights…

Social enterprise sharing best practice as a tool in youth work

Realizace: 1. 2. 2018 - 30. 6. 2020

Projekt buduje schopnost partnerů zapojit se do všech geografických oblastí od místní až po evropskou a umožňuje partnerům, kteří se…

Start4Change

Realizace: 1. 3. 2018 - 31. 3. 2020

Cílem projektu je zvýšit znalosti v oblasti sociálního podnikání u pracovníků s mládeží, kteří zase mohou transformovat své učení do praktických iniciativ.

Stories in Motion

Do projektu „Stories in Motion“ se zapojili partneři z Francie, Itálie, Estonska a České republiky.Vyprávění jako vzdělávací nástroj je dobrý způsob, jak lidi…

Digital EU and ME – mládežnická výměna ve Wieliczce

Realizace: 26. 10. 2018 - 4. 11. 2018

Od 26. října do 4. listopadu jsme se s projektem Erasmus+ vydali na stáž do polské Wieliczky, kde se konala mezinárodní schůzka skupin z devíti evropských zemí, které…

Virtuální realita

Realizace: 10. 10. 2018

Pokud nemáte ještě zkušenost s virtuální realitou, přijďte si poslechnout pár slov o tom, jak se tato technologie využívá a jaká je její…

Volunteers4Change

Realizace: 1. 9. 2018

Naše cíle jsou spojeny s těmito cíli: rovnosti, začlenění a vícejazyčnosti dobrovolníků a občanů. Dáváme jím příležitost osvojit si alespoň dva cizí jazyky….

Play to know more about financial literacy

Realizace: 04/2018 - 02/2019

This project give all of us an opportunity to take part of process to create our own board games, which…

Participace ve slezském regionu – CZ+PL

Realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019

Cílem je pomocí partnerství přispět ke zkvalitnění práce s mládeží na území 4 měst Těšínského Slezska ve spolupráci s mládeží a se zástupci neformálního vzdělávání….

Aktivity Mládežnické rady Český Těšín

Fungování Mládežnické rady Český Těšín – platformy mladých lidí, kteří mají zájem podílet se na veřejném dění ve městě.

Jeden svět v Třinci – Festival dokumentárních filmů o lidských právech

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Během festivalu je udělována mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini určená osobnostem, které se významně…

Mládežnické rady v kraji

Realizace: 01/2018 - 12/2018

Hlavním cílem projektu je reagovat na potřebu mladých lidí rozvíjet svou schopnost prezentovat se a zapojovat se do kulturních, sportovních nebo společenských aktivit…