EMOTIonal management COMmunity after the pandemic


Hlavním výsledkem je vytvoření inovativního rámce, v němž pracovníci s mládeží a mladí lidé získají nástroje/dovednosti pro své duševní zdraví. Budou mít přístup k vysoce kvalitnímu školení poskytovanému prostřednictvím didaktických videí nebo prostřednictvím osobních pravidelných školení, která budeme poskytovat po skončení projektu.

Aktivity:

 1. Kurz ve Španělsku pro pracovníky s mládeží a mladé studující 28.3.-5.4. 2023
 2. Účastnické návštěvy v České republice 13.-17.10. 2023
 3. Účastnické návštěvy v Rumunsku 18.-22.3. 2024
 4. Výsledky 1: didaktická videa k převodu nového rámce EMOTICOM Framework - 30 on-line lekcí
 5. Výsledek 1: překlad dílčího článku do konce února 2024
 6. Výsledek 2: Společenství EMOTICOM pracuje na duševním zdraví a pohodě.
 7. Výsledek 3: online workshop k předávání nástrojů a znalostí v klíčových oblastech, které budou tvořit náš rámec EMOTICOM.
 8. Diseminační kampaň pro 40 osob ke sdílení výsledků projektu
 9. Místní workshopy ve Španělsku, České republice a Rumunsku - od dubna do srpna 2024 - konzultační období

Události pro více hráčů:

TPM

 • Španělsko 3.- 6. 2. 2023
 • Rumunsko
 • Česká republika

Zprávy:

 • 1. pololetní zpráva - do 16. 12. 2023
 • 2. pololetní zpráva - provést 2. 8. 2024
 • Závěrečná zpráva do 31.10.2024

Cíle projektu

WEB: https://ongpasos.com/emoticom/ CÍL 1 PŘIPOJIT pracovníky s mládeží a mladé lidi k inovativním nástrojům pro jejich pohodu a duševní zdraví. CÍL 2 ZAPOJIT pracovníky s mládeží a mladé lidi do boje proti jejich duševním problémům způsobeným COVID-19. CÍL 3 POSÍLIT komunity mladých lidí v práci pro jejich duševní zdraví a pohodu. FÁZE KAMPANĚ NA ŠÍŘENÍ INFORMACÍ SO (specifický cíl) 3.1: Povzbudit a podpořit pracovníky s mládeží a mladé účastníky v tom, aby se stali multiplikátory prostřednictvím přenosu nového rámce. MA 3.1.1 Konference v České republice, Španělsku a Rumunsku MA 3.1.2 Interní workshopy zajišťované účastníky MA 3.1.3 Konzultační období SO 3.2 Zvýšit povědomí o důležitosti konfrontace s problémy duševního zdraví a snížit stigma. SO 3.2: Další činnosti v oblasti šíření informací

Na projektu se podílí

Detaily projektu

Realizace 1.12.2022-31.10.2024
Dotace 120000 Eur
Číslo 2022-1-CZ01-KA220-YOU-000089175
Vedoucí organizace Petrklíč help, z.s.
Poskytovatel dotací

Erasmus+

Partneři Cooperativa de Solidariedade Social cfcecas