Projekt Crafts Youth Future Engagement (CYFE) se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 13 do 18 let a jeho cílem je znovu je propojit s odvětvím profesionální řemeslné výroby. Analýza provedená prostřednictvím dvou průzkumů mezi řemeslníky a mladými lidmi poukazuje na to, že na jedné straně existuje problém předávání know-how novým generacím a na druhé straně nedostatečné povědomí o tom, co jsou řemeslné profese a jaké oblasti podnikání zahrnují.

Velké procento řemeslníků stárne a do 10 až 20 let odejde do důchodu.

Většina z nich nemá žádný plán nástupnictví a jejich dovednosti se mohou ztratit spolu s cennými zkušenostmi v oboru. Řemeslné profese pokrývají odvětví, jako je interiérový design, móda, ochrana kulturního dědictví, tradiční stavitelství a cestovní ruch. Všechny tyto oblasti mají zásadní význam pro bohatství a rozmanitost Evropy.

Kromě toho, protože se mladí lidé shodují, že je třeba do našeho životního stylu vnést více udržitelnosti a odpovědné spotřeby, je cílem projektu ukázat, jak může řemeslná výroba přispět k dosažení tohoto cíle.

Odborné znalosti partnerů v oblasti řemesel i vzdělávání budou podpořeny vysokou úrovní dovedností v oblasti digitálních technologií s cílem společně vytvořit nástroje, které budou zdůrazňovat hlavní hodnoty, jež řemeslná výroba představuje: silné know-how a odborné znalosti, podnikavost, vysokou kvalitu, dlouhotrvající výrobu, nízkou produkci odpadu, místní zdroje, sebeuplatnění, kreativitu, inovace a ochranu kulturního dědictví.

Rovněž zdůrazní rozmanitost příležitostí, které toto odvětví nabízí.

Cílem projektu je změnit myšlení evropských občanů o místě a úloze řemeslných profesí a poukázat na to, že na globálním trhu představují řemesla odpovědnou a udržitelnou volbu. Primární cílovou skupinou jsou mladí lidé. Cílem projektu je vzdělávat mladé lidi od 13 do 18 let a vytvořit základ pro zodpovědnější budoucí generaci. Sekundární cílovou skupinou budou pracovníci s mládeží, mezi něž patří jakýkoli typ profesionálů pracujících s mladými lidmi, jako jsou učitelé, kariéroví poradci, a také všichni dospělí, kteří mají na starosti vzdělávání nebo orientaci.