Petrklíč help

Jsme

  • kreativní
  • vzdělávací
  • inovativní
  • komunitní

organizace

Petrklíč help je mládežnická, vzdělávací a inovační nezisková organizace působící od roku 2005. Náš tým má bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím, rozvojem mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční i mezinárodní spolupráci, ekologickou problematikou a participací mládeže. Máme také specializovaný podpůrný tým, který nabízí poradenství v oblasti politiky mládeže, rozvoje osobnosti a ekologie.

Kdo jsme?

Účastněte se mládežnických rad

Cestujte s mongolskou jurtou

Tvořte na různých workshopech

Mezinárodní výměny

Organizujte s námi festivaly

Ekologické aktivity pro každého

Dáváme prostor kreativitě.

Možnosti, to je Petrklíč

Naše zkušenosti

ASPEKT přeshraniční spolupráce

Jde o propojení česko-polských dobrovolnických aktivit. Podporujeme reálné česko-polské kontakty mezi mladými, organizacemi a zastupitelstvy obou měst. Spojujeme lidský kapitál hraničních měst a zvětšujeme jeho sílu. Vycházíme ze zkušeností díky tomu, že sídlo naší organizace je v samém srdci historického regionu Těšínského Slezska, v místě, které je rozděleno řekou na českou část (Český Těšín 25 000 obyvatel) a polskou část (Cieszyn 30 000 obyvatel). Proto jednou z našich klíčových aktivit, kterou rozvíjíme je přeshraniční spolupráci mezi českými a polskými mladými lidmi.

ASPEKT neformálního vzdělávání

Jde o otevírání prostoru pro učení se a učení, jak přemýšlet o dění kolem nás.  Našim cílem je aktivní zapojení mladých do dění ve veřejném prostoru, což přeneseně znamená „opustit školní lavici a vyjít do ulic“.  Soustředíme se na druhého člověka, na společenství lidí, na komunikaci a skupinovou spolupráci, na postřehnutí té nejjednodušší a zároveň nejobtížnější hodnoty – mezilidského vztahu.

ASPEKT podpory podnikavosti

Jde o zvyšování zaměstnatelnosti mladých lidí a podporu budoucích pracovních příležitosti mladých lidí bez ohledu na limity hraničního regionu. Spolupracujeme na programu města Karviná a Slezské univerzity Business Gate Academy. Tento program představuje unikátní propojení firem se studenty (VŠ nebo SŠ), z kterého těží obě strany. Studenti (mladí lidé uplatní své znalosti ze studia při řešení reálného projektu a získají cenou praxi v oboru. Firmy dostávají vypracovaný projekt z oblasti marketingu, prodeje nebo IT.

ASPEKT iniciativ mládeže

Jde o vytvoření prostoru, v rámci kterého může mladý člověk realizovat své kreativní nápady a ověřit nové přístupy. Podporujeme mladé lidi, kteří přichází s iniciativami, které si sami navrhnou. Konzultujeme a řešíme organizační procesy, financování, analýzu regionálních potřeb mládeže, vč. střednědobých prognóz. Dále školíme a koučujeme mládež s cílem zvýšit jejich schopnost dokončit započaté iniciativy.

ASPEKT participace MLÁDEŽE

Jde o zapojení mladých lidí do aktivit místní komunity formou spolupráce s autoritami veřejného a neziskového života. Pracujeme s 80 aktivními mladými lidmi, kteří jsou členy mládežnických rad ve 3 městech (Karviná, Český Těšín, Třinec). V rámci realizace dílčích zájmových a neformálních aktivit se mladí učí komunikovat s místními zastupitelstvy, sami mezi sebou a s dalšími zájmovými skupinami. Realizujeme aktivity, které jim umožňují vytvářet pozitivní vztah k místu, kde žijí a snižujeme tak nebezpečí trvalého odlivu mladých lidí z Těšínského Slezska.

ASPEKT DOBROVOLNICTVÍ

Jde o iniciování mladých lidí k zodpovědnému přístupu k okolí. Formou dobrovolné práce aktivizujeme mladé lidi z Těšínského Slezska, v rámci které se mladí lidé učí a rozvíjejí své dovednosti, schopnosti a znalosti. Učíme se kriticky reflektovat a sledovat dění ve svém okolí. Kontinuální pracujeme s dobrovolníky v rámci dobrovolnických klubů. Klíčový je pro nás učící se aspekt a osobnostní rozvoj dobrovolníka skrze dobrovolnictví.

ASPEKT mezinárodního dobrovolnictví

Jde o zapojení zahraničních dobrovolníků do místní komunity. Pracujeme na této pozici již od roku 2012. Hostiteli jsme již sedm dobrovolníků a vyslali více než desítku do jiných organizací v Evropě. Plánujeme aktivity pro dobrovolníky a zajišťujeme, abychom naplnili jejich individuální vzdělávací plán. Zároveň se staráme o pohodlí a pohodu dobrovolníků mimo jejich pracovní dobrovolnické činnosti.

Our YouTube channel