Petrklíč help je komunitní, vzdělávací, kreativní a inovační nezisková organizace působící od roku 2005. Náš tým má bohaté zkušenosti s neformálním vzděláváním, dobrovolnictvím, rozvojem mladých lidí a jejich myšlenek, přeshraniční i mezinárodní spolupráci, ekologickou problematikou a participací mládeže. Máme také specializovaný podpůrný tým, který nabízí poradenství v oblasti podnikání, politiky mládeže, rozvoje osobnosti a ekologie.