Jsme akreditovanou vzdělávací organizací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace je do 01.01.2029.

Akreditované kurzy:

Jak provázet žáka ve volnočasových aktivitách - hravě a neformálně (26 hodinový kurz)