DemoHRÁČ

Demokracie je křehká a není zadarmo. Formální vzdělávání často nemá dostatečné kapacity a nástroje toto téma srozumitelně a zajímavě s dospívajícími uchopit. Výsledkem je nedůvěra ve výhody demokratického uspořádání společnosti a zvyšování radikalizace mládeže, jak v České Republice, tak na Slovensku. Chceme podpořit mladé lidi v zapojení do dění ve světě kolem nich a pedagogům a pracovníkům s mládeží předat nástroje k provázení těmito komplexními tématy. Proto jsme vytvořili tříletý česko-slovenský projekt DemoHRÁČ, který probíhá v letech 2020 – 2023 a propojuje pět českých a slovenských partnerských organizací. V rámci projektu vytvoříme metodiku vzdělávání pro mládež, využívající metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a larpu (live-action role playing), vyškolíme pedagogy a pracovníky s mládeží, program několikrát otestujeme na školách v Nitře a Kroměříži a funkčnost ověříme dopadovou studií. Vše uzavřeme konferencí.

O projektu

Demokracie je křehká a není zadarmo. Formální vzdělávání často nemá dostatečné kapacity a nástroje toto téma srozumitelně a zajímavě s dospívajícími uchopit. Výsledkem je nedůvěra ve výhody demokratického uspořádání společnosti a zvyšování radikalizace mládeže, jak v České Republice, tak na Slovensku. Chceme podpořit mladé lidi v zapojení do dění ve světě kolem nich a pedagogům a pracovníkům s mládeží předat nástroje k provázení těmito komplexními tématy. Proto jsme vytvořili tříletý česko-slovenský projekt DemoHRÁČ, který probíhá v letech 2020 – 2023 a propojuje pět českých a slovenských partnerských organizací. V rámci projektu vytvoříme metodiku vzdělávání pro mládež, využívající metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a larpu (live-action role playing), vyškolíme pedagogy a pracovníky s mládeží, program několikrát otestujeme na školách v Nitře a Kroměříži a funkčnost ověříme dopadovou studií. Vše uzavřeme konferencí.

Projekt DemoHRÁČ navazuje na podobný projekt Aktiv, který se také zaměřoval na podporu občanské angažovanosti mladých lidí. Nyní chceme jít v tomto tématu dál a nabídnout specifické nástroje jako je larp, který prokazatelně zvyšuje motivaci zúčastněných zajímat se o dané téma.

Cíle projektu

 • Mladí lidé si během vzdělávacích aktivit uvědomí rizika nedemokratických režimů v kontextu aktuálního dění ve společnosti, svou roli v udržování a podpoře demokracie a zvýší svůj zájem se aktivně zapojit do dění ve společnosti.
 • Zapojení pracovníci s mládeží se naučí využívat vybrané metody neformálního a zážitkového vzdělávání a larpu k rozvíjení demokratických kompetencí u mladých lidí a naučí se pracovat s vytvořeným vzdělávacím modulem DEMO. Zapojení pedagogičtí pracovníci se naučí základní metody neformálního a zážitkového vzdělávání a naučí se realizovat během vyučování podpůrné aktivity navazující na zážitkový vzdělávací modul.
 • Pilotní města Nitra a Kroměříž přeberou odpovědnost za udržitelnost ověřených aktivit projektu v kontextu reality svého prostředí.

Aktivity

Jaro 2021

 • Školení pracovníků s mládeží
 • Tvorba dvoudenního zážitkového programu
 • Tvorba aktivit navazujících na zážitkový program pro pedagogy
 • Tvorba metodologie dopadové analýzy pro ověření dopadů vzdělávání

Podzim 2021

 • Pilotní ověření funkčnosti zážitkového programu na 6 skupinách
 • Tvorba metodiky popisující vytvořený zážitkový program

Jaro 2022

 • Školení pro pedagogy – jak realizovat navazující aktivity ve vyučování

Podzim 2022

 • Realizace 7 zážitkových programů pro mládež
 • Realizace návazných vzdělávacích aktivit v 7 třídách
 • Samostatná realizace dalších vzdělávacích akcí pod záštitou města Nitra a Kroměříž

Jaro 2023

 • Závěrečná konference projektu

Results

Výsledky projektů

DEMOHRÁČ- demokracie zážitkem - metodika   DEMOKRACIA JE LEPŠIA - dopadová analýza vzdelávacieho programu demohráč    

Detaily projektu

Poskytovatel dotací

Erasmus+

Partneři

Youth Watch

Crex

Mesto Nitra