Sexismus patří k nejvíce všudypřítomným porušováním lidských práv naší doby a je formou diskriminace, která nejčastěji vede k fyzickým, sexuálním, psychologickým nebo ekonomickým škodám. Odhady naznačují, že v EU zažilo fyzické nebo sexuální násilí 61 ze 185 milionů žen ve věku od 15 let, čili jedna ze tří.

O PROJEKTU

Sexismus je jedním z nejrozšířenějších případů porušování lidských práv v současnosti a představuje formu diskriminace, která může vést k fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické újmě. Podle odhadů zažila v EU každá třetí žena (61 milionů ze 185 milionů) od svých 15 let fyzické nebo sexuální násilí, případně obojí.

Česká republika se v globálním indexu genderových rozdílů, který sestavuje Světové ekonomické fórum a který porovnává rozdíly mezi muži a ženami v jednotlivých zemích podle ekonomických, politických, vzdělávacích a zdravotních kritérií, umístila na 82. místě; Itálie je na 50. místě, Chorvatsko na 59. místě, Portugalsko na 37. místě, Spojené království na 15. místě, Francie na 12. místě, Řecko na 78. místě, Nizozemsko na 27. místě, Slovinsko na 11. místě a Španělsko na 29. místě.

In its annual report, the EU Agency for Fundamental Rights or the Economic Forum states that sexism is already a problem, but will gradually become more and more of a concern in the coming years.

V současné době bylo alespoň jednou sexuálně zneužito 19 % italských mladých žen, v České republice je to 91 %. V Portugalsku a Nizozemsku je tato míra 32 %, respektive 24 %.

In Greece, 40% of young women have suffered from domestic violence. 19% of young Croatian women were abused by their partner. In the United Kingdom, 60% of women have experienced some form of psychological violence in their relationships.

11 partnerských subjektů: Petrklíč Help (Česká republika), Burgundy Production (Nizozemsko), Permacultura Cantabria (Španělsko), ORIEL (Itálie), Creativity Works Preston (Velká Británie), Modern Youth Academy (Slovinsko), Check In (Portugalsko), HYP (Řecko), Meraki (Chorvatsko), Paragraf (Francie) PASOS (Španělsko) se shodují, že tento stav nelze v žádném případě tolerovat.

Rozhodli jsme se spojit a společně pracovat na světě bez zneužívání v jakékoli jeho podobě: diskriminace na základě pohlaví, fyzické, psychické, emocionální, sexuální nebo osobní. Projekt "Nové způsoby chápání sexismu pro mladé lidi" pomůže našim pracovníkům s mládeží a mladým lidem, se kterými pracují, rozvíjet potřebné nástroje a dovednosti v boji proti společnému nepříteli: každodennímu sexismu a s ním spojenému zneužívání.

K dosažení našich cílů byly stanoveny následující cíle:

1. Pochopení forem zneužívání mládeže prostřednictvím analýzy každodenních jevů sexismu ve společnosti.

2. Výměna nástrojů pro odhalování každodenního sexismu a potírání tohoto druhu zneužívání.

3. Vytvoření silné sítě pro mezinárodní spolupráci v oblasti boje proti každodennímu sexismu u mládeže.

AKTIVITY

Školení pro pracovníky s mládeží

Školení ve Španělsku - 22.-29.6. 2021 pro 22 pracovníků s mládeží z 11 organizací a 9 zemí (Česká republika, Itálie, Španělsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Portugalsko, Řecko, Francie, Slovinsko).