Crafts Youth Future Engagement

Projekt Crafts Youth Future Engagement (CYFE) se zaměřuje na mladé lidi ve věku od 13 do 18 let a jeho cílem je znovu je propojit s odvětvím profesionální řemeslné výroby. Analýza provedená prostřednictvím dvou průzkumů mezi řemeslníky a mladými lidmi poukazuje na to, že na jedné straně existuje problém předávání know-how novým generacím a na druhé straně nedostatečné povědomí o tom, co jsou řemeslné profese a jaké oblasti podnikání zahrnují.

Velké procento řemeslníků stárne a do 10 až 20 let odejde do důchodu.

Většina z nich nemá žádný plán nástupnictví a jejich dovednosti se mohou ztratit spolu s cennými zkušenostmi v oboru. Řemeslné profese pokrývají odvětví, jako je interiérový design, móda, ochrana kulturního dědictví, tradiční stavitelství a cestovní ruch. Všechny tyto oblasti mají zásadní význam pro bohatství a rozmanitost Evropy.

Kromě toho, protože se mladí lidé shodují, že je třeba do našeho životního stylu vnést více udržitelnosti a odpovědné spotřeby, je cílem projektu ukázat, jak může řemeslná výroba přispět k dosažení tohoto cíle.

Odborné znalosti partnerů v oblasti řemesel i vzdělávání budou podpořeny vysokou úrovní dovedností v oblasti digitálních technologií s cílem společně vytvořit nástroje, které budou zdůrazňovat hlavní hodnoty, jež řemeslná výroba představuje: silné know-how a odborné znalosti, podnikavost, vysokou kvalitu, dlouhotrvající výrobu, nízkou produkci odpadu, místní zdroje, sebeuplatnění, kreativitu, inovace a ochranu kulturního dědictví.

Rovněž zdůrazní rozmanitost příležitostí, které toto odvětví nabízí.

Cílem projektu je změnit myšlení evropských občanů o místě a úloze řemeslných profesí a ukázat, že řemesla jsou odpovědnou a udržitelnou volbou na globálním trhu. Primární cílovou skupinou jsou mladí lidé. Cílem projektu je vzdělávat mladé lidi ve věku 13 až 18 let a vytvořit základ pro zodpovědnější budoucí generaci. Sekundární cílovou skupinou budou pracovníci s mládeží, což zahrnuje všechny typy odborníků pracujících s mladými lidmi, jako jsou učitelé, kariérní poradci, a také všechny dospělé osoby odpovědné za vzdělávání nebo orientaci.

Výsledky projektů

Cards and the game Online game

Detaily projektu

Realizace start: listopad 2021
Poskytovatel dotací

Erasmus+

Partneři

Portugalsko: Aproximar

Cooperativa de Solidariedade Social

Dánsko: Khora

Khora ApS

Mad’in Europe

Poland: Fundacja Laja

Petrklíč help, z.s.

Francie: Esquare

Itálie: San Giuseppe Onlus