Cílem je pomocí partnerství přispět ke zkvalitnění práce s mládeží na území 4 měst Těšínského Slezska ve spolupráci s mládeží a se zástupci neformálního vzdělávání. Realizace projektu umožní rozvoj partnerství, realizaci mládežnických iniciativ, které reagují na aktuální potřeby mladých lidí, společné sdílení zkušeností a realizaci vzdělávacích aktivit mládeže. Zapojená česká města: město Český Těšín a Statutární město Karviná.