Do projektu „Stories in Motion“ se zapojili partneři z Francie, Itálie, Estonska a České republiky. Vyprávění jako vzdělávací nástroj je dobrý způsob, jak lidi uvést do pohybu, podporovat jejich proaktivitu, spolupráci, posilovat a pomáhat jim, uvědomovat si učení získané na základě jejich zkušeností. Zajímají se o komunikaci / gramotnost, sebevědomí, zmocnění, zaměstnatelnost, kritické myšlení a sociální odpovědnost. S úmyslem zefektivnit využití umění vyprávění jako nástroje k dosažení změny u lidí (to, čemu říkáme „transformační vyprávění“)