Naše cíle jsou spojeny s těmito cíli: rovnosti, začlenění a vícejazyčnosti dobrovolníků a občanů. Dáváme jím příležitost osvojit si alespoň dva cizí jazyky. Život v cizím prostředí na hranici mezi dvěma zeměmi zvyšuje porozumění účastníků jiným kulturám a zemím, rozvíjí pocit evropského občanství a hlubší porozumění jejich vlastní kultury.