MOSTY MLÁDEŽNÍCH RAD

Tento projekt zahrnuje realizaci řady národních a mezinárodních setkání na téma strukturovaného dialogu, posílení městských rad mládeže a vytváření mezinárodních a mezioborových partnerství. Projektu se účastní rady mládeže z měst Třinec, Karviná, Orlová, Kopřivnice a Vratimov.

O PROJEKTU

Tento projekt zahrnuje realizaci řady národních a mezinárodních setkání na téma strukturovaného dialogu, posílení městských rad mládeže a vytváření mezinárodních a mezioborových partnerství. Projektu se účastní rady mládeže z měst Třinec, Karviná, Orlová, Kopřivnice a Vratimov.

Každá Rada mládeže bude zastoupena mladými lidmi ve věku 13–24 let. Projekt je podporován místními politiky a městskými úřady. Projekt zahrnuje také mezinárodní aktivity. Uskuteční se dvě setkání v České republice s partnerem z Polska. Zúčastní se mladí lidé z městských rad mládeže z vojvodství Śląskie.

CÍL
– zvýšit potenciál mládežnických rad mládeže prostřednictvím školení v oblasti práce a spolupráce městských rad mládeže s dalšími partnery, kteří mohou podpořit a rozvinout aktivity rad

Projekt bude příležitostí k projednání a vyzkoušení různých strategií spolupráce a budování strukturovaného dialogu ve vztahu k normám platným v jiných radách mládeže. Chceme
vybavit mladé lidi kompetencemi a dovednostmi, které jim umožní aktivní účast ve společnosti prostřednictvím spolupráce mladých lidí, organizací nevládních pracovníků s mládeží a osob s rozhodovací pravomocí – za tímto účelem se budou konat schůzky se zástupci nevládních organizací během projektu.

CÍL PROJEKTU
– zvýšení účinnosti a transparentnosti městských rad mládeže
– zviditelnění a role rad mládeže, a to i mezi mladými lidmi
– vytváření know-how v oblasti dialogu mezi osobami s rozhodovací pravomocí a mladými lidmi
– vytvoření prostoru umožňujícího výměnu zkušeností, znalostí a osvědčených postupů v této oblasti zapojení mladých lidí do rozhodovacího procesu a občanské činnosti
– výměna osvědčených postupů v oblasti činnosti rady mládeže
– uvědomění si role aktivní účasti na společenském životě, jakož i práv a povinností vyplývajících z aktivního občanství našich zemí a členství v Evropské unii a úlohy mládeže v moderní Evropě

Celý projekt bude založen na principech neformálního vzdělávání. Při vypracování doporučení budou hrát klíčovou roli v mezinárodní spolupráci a nástroje, jako jsou Oxfordské debaty, slovní kavárna atd. Díky účastníkům budou kombinovat teoretické a praktické znalosti.

Projekt bude mít dopad na cílové publikum, tj. Mladé lidi zapojené do činnosti městských rad mládeže, partnerských organizací a tvůrců politik. Tyto činnosti budou mít pozitivní dopad na vnímání sociálních aktivit a na vnímání strukturovaného dialogu.

VÝSLEDEK PROJEKTU
– místní iniciativy – Během projektu bude vytvořeno 6 místních aktivit (2 pro každé město). A 3 mezinárodní iniciativy.
– projektové účty sociálních médií
– logo projektu
– oxfordská debata za účasti místní komunity

Cíle projektu

Reflection cards Youth councils good practices Youth councils good practices Czech

Detaily projektu

Realizace prosinec 2020 – prosinec 2022
Číslo 2020-2-CZ01-KA347-078712
Vedoucí organizace Petrklíč help, z.s.
Poskytovatel dotací

Erasmus+