Účastníky projektu jsou mladí lidé a lídři z Polska, Maďarska, Slovenska a ČR. Místem setkání je Poronin v Polsku pod Tatrami.
Každá skupina se skládá z 8 účastníků a 1 vedoucího. Účastníky jsou lidé ve věku 16–18 let.
To je věk, ve kterém se mladí lidé velmi intenzivně zajímají o možnosti výběru další cesty vzdělávání, připravují se na práci nebo často již začínají pracovat.
Dosud prováděné aktivity v partnerských skupinách dokazují, že se do projektu zapojí lidé, kteří se o předmět projektu velmi zajímají. Pouze několik lidí z celé skupiny má zkušenosti s účastí na mezinárodních výměnných projektech. Vedoucími jsou lidé, kteří se denně podílejí na každodenní práci s mladými lidmi a pracují pro naše organizace.

Místo: Polsko, Poronin

Termín: 17.–25. 6. 2021

Místo ubytování: Willa Austryjok

Partnerské státy: Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR

Počet vedoucích: 1 na tým

Počet účastníků: 8 na tým

Věk účastníků: 16–18

Přihlásit se můžete zde.