Sháníme účastníky na výměnu mládeže Erasmus+ v Polsku v termínu 28. 6. – 6. 7. 2021. Zúčastní se mladí lidé z Polska, Litvy a ČR.
Hlavním cílem projektu bude připravit „zahrady hodnot“ v mezinárodních týmech jako symbol spolupráce, otevřenosti, tolerance a snižování předsudků a stereotypů, pedagogické tolerance a otevřenosti, zejména mezi polským, litevským a českým národem.

Místo: Polsko, Budy Głogowskie

Termín: 28. 6. – 6. 7. 2021

Organizátor: Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu

Partnerské státy: Polsko, Litva, ČR

Počet vedoucích: 2 na tým

Počet účastníků: 8 na tým

Přihlásit se můžete zde.

Další informace najdete v prezentaci.