Projekt: Podpora dovedností a kreativity mladých lidí v přírodě.

KA153-YOU – Mobilita pracovníků s mládeží Želiezovce 26.8 – 30.8.2022

Partneři: Sdružení mladých umělců ECO POWER, AKACJOWA 12,Wieliczka, PL ProRok z.s, Štepánkovice, CZ Petrklíč help, z.s., Český Tešín, CZ Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o, Prievidza.

Cílem projektu byla výměna zkušeností a vzájemné učení 33 pracovníků s mládeží. Ti využívali kreativní a inovativní formy neformálního vzdělávání a informálního učení, aby pomohli znevýhodněným mladým lidem získat návod, jak se uživit, zvýšit jejich zaměstnatelnost a pomoci jim začít podnikat.

Rozvoj manuálních dovedností, práce v přírodě a práce s přírodními materiály má na ohrožené mladé lidi také terapeutický účinek. Očekáváme také, že nové aktivity budou mít pozitivní vliv na duševní život mladých lidí a minimalizují patologické jevy.

Projekt tak realizoval společné evropské hodnoty – eliminaci agrese, toleranci, přijetí různorodosti a odstranění genderových stereotypů. Podpořili jsme profesní a osobnostní rozvoj pracovníků s mládeží. Mnohému jsme se naučili a nyní se budeme učit dál.