Co Eurodesk umožňuje v rámci své informační sítě, která funguje v 36 zemích

Umožňujeme mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k informacím o mobilitách a vzdělávacích programech.

Jaké informace poskytujeme

Kde naše informace najdete

  1. V Naši kanceláři na Smetanově 9 v Českém Těšíně od 10:00 do 15:00.
  2. Na české internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.cz;
  3. Na facebooku www.facebook.com/mladezvakci a Instagramu Eurodesk_CZ;
  4. Na Evropském portále pro mládež: http://europa.eu/youth/;
  5. V tištěném bulletinu Mozaika: distribuován zdarma po celé ČR;
  6. V newsletteru Eurodesku:rozesílán v elektronické verzi zdarma po celé ČR, lze se zaregistrovat přes sekci Newsletter;
  7. V publikacích, které každoročně vydáváme;
  8. Na evropské internetové stránce Eurodesku: www.eurodesk.eu.