Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv.

Cílem projektu je zorganizovat v Třinci 16. ročník festivalu s lidskoprávní tematikou Jeden svět 2024. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa. Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě a patří k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům. Festival je od svého vzniku v roce 1999 jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Filmy se promítají v desítkách měst po celé republice a od roku 2008 také v Třinci. Neodmyslitelnou součástí jsou také komentovaná promítání na základních a středních školách. Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a protagonistek a obhájců a obhájkyň lidských práv. Některé z těchto hostů přivítáme i v Třinci a zajistíme diskuse s nimi.

Organizační tým také usiluje o přístupnost pro všechny divačky a diváky, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí.

Jeden svět v Třinci pořádá organizace Petrklíč help ve spolupráci s Knihovnou a Galerií Třinec.
Organizaci festivalu zajišťuje tým dobrovolníků a knihovníků se zástupci zmíněných organizací.

Během festivalu je udělována mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini určená osobnostem, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů.