Představuje pravidelnou činnost, v rámci které se mladí lidé z polského a českého Těšína připravují na dobrovolnou práci pro místní komunitu. V rámci činnosti se seznamují s občanskými aktivitami, s aktivitami města a mezi sebou navzájem.

Školí se, aby se kvalifikovali na požadovanou dobrovolnickou práci. Reflektují vykonanou dobrovolnickou práci. Hledají nové přístupy, které podporují jejich kreativnost a podnikavost. Stávají se partnery lokálních autorit. Mezi pravidelnou činnost zařazujeme pravidelná čtyřhodinová páteční setkání, která se konají v pohodové náladě, každý má nárok vyjádřit svůj názor.

Díky dobrovolnickému centru posilujeme vztahy mezi česko-polskými mladými lidmi nad tématem dobrovolnictví.

Výsledkem je, že dnes se sami navštěvují a společně tráví svůj volný čas. Podpořili jsme česko-polskou spolupráci neziskovek nad tématem dobrovolnictví, a to tím, že dnes jsou zástupci neziskovek zvyklí k nám chodit a prezentovat své aktivity, na které potřebují dobrovolnou práci. Také jsme zapojili dobrovolníky z programu Evropské dobrovolné služby, a to do česko-polských jazykových animací a při organizování akcí jako Svátek čaje,Outdoorový film festival nebo Snow Film Fest. A také jsme zapojili dobrovolnické družiny do veřejného života Českého Těšína i Těšína.