Kreativní digitální prostor

Nová pandemie koronaviru způsobila prostor, kde by se mladí lidé mohli scházet, aktivně tvořit a společensky se angažovat, aby se výrazně zmenšily. Současně se také ukázalo, že řada odvětví, zejména těch, která jsou založena na socializaci, není na fungování v digitálním prostoru připravena.

The Creative Digital Spaces project aims to contribute to young people’s civic participation by developing creative digital spaces that will work on three levels: socializing, community, and initiative. In these spaces, young people will strengthen their digital competencies (defined in the “Digital Competence Framework”) and creativity through creating (artistic) social initiatives.

CÍLE PROJEKTU jsou:

  1. Mladí lidé se stýkají v digitálním prostoru a využívají nástroje k rozvoji kreativity, umění a iniciativy.
  2. Prostřednictvím procesu práce s mládeží a tvorby získávají mladí lidé digitální kompetence a kompetence pro inovace.
  3. Posílením (digitální) spolupráce mezi mladými lidmi na mezinárodní úrovni se zvyšuje evropské povědomí a aktivní evropské občanství.
  4. Mladí lidé se slabým přístupem k digitálním technologiím a ti, kteří mají slabý sociální kapitál, zlepšují své sociální začlenění.
  5. Pracovníci s mládeží a další "společníci mladých lidí" získávají kompetence k vytváření prostoru pro mladé lidi (prostřednictvím facilitace, nástrojů, metod a přístupu).
  6. Kvalita práce s mládeží se zvyšuje díky meziodvětvové integraci zúčastněných stran.
  7. Odvětví kultury a práce s mládeží, která byla vážně zasažena krizí Covid, budou posílena využitím digitálních technologií a zvýšením zaměstnatelnosti mladých lidí v obou oblastech.

Součástí projektu jsou čtyři INTELEKTUÁLNÍ VÝSLEDKY bude vyvinuta:

  1. Sada užitečných digitálních nástrojů a tipů pro mladé iniciátory a tvůrce.
  2. Online školení a příručka o zřízení

Výsledky projektů

Do you want to hold a meaningful digital space to foster participation while sparking creative thinking and expression? Do you wish to support your leading and developing initiative with digital tools? How to integrate digital spaces in tools in the learning experience? Check our resources! https://socialna-akademija.si/creativedigitalspaces/resources/  

Detaily projektu

Realizace 1.1.2022-31.12.2023
Dotace 22000 Eur
Číslo 2020-1-SI02-KA227-YOU-015870
Vedoucí organizace Socialna akademija
Grant provider Financed by the European Union through the Erasmus+ Programme