STAR: Strategie a techniky v oblasti závislostí pro mladé lidi

Motivace projektu

Drogová závislost může mít významný dopad na život mladého člověka, což vede k rozpadu vztahů s přáteli a rodinou, špatným studijním výsledkům a potížím při hledání a udržení zaměstnání. Tyto výzvy mohou vést k vyloučení mladých lidí z většinové společnosti, což povede k další izolaci a marginalizaci.


K řešení těchto problémů je náš projekt navržen tak, aby mladým lidem poskytl nezbytné techniky a nástroje k prevenci drogové závislosti. Prostřednictvím vzdělávání a školení se snažíme vybavit mladé lidi dovednostmi, které potřebují k informovanému rozhodování o užívání drog a k rozpoznání rizik a důsledků závislosti.


Věříme, že když mladým lidem poskytneme tyto znalosti, můžeme podpořit inkluzi a vytvořit inkluzivnější společnost. Náš projekt poskytuje mladým lidem podporu, kterou potřebují k překonání závislosti a k opětovnému zapojení do většinové společnosti, což jim umožní naplno rozvinout svůj potenciál a přispět ke komunitě. V konečném důsledku je cílem našeho projektu prolomit bariéry, které mladým lidem brání v plném zapojení do společnosti, a podpořit tak inkluzivnější a spravedlivější budoucnost pro všechny.

Drobnosti z analýzy kontextu:

 •  Každý osmnáctý člověk ve věku 15-64 let na celém světě užil v posledních 12 měsících nějakou drogu. To je o 26 % více než v roce 2010.
 •  Mladí lidé užívají více drog než dospělí a rychleji si na nich vytvářejí závislost.
 • Evropa zůstává hlavním spotřebitelským trhem pro extázi.
 •  Amfetamin je po kokainu druhým nejpoužívanějším stimulantem v Evropě.
 • Podomácku vyrobený pervitin je hlavní látkou spojenou s problémovým užíváním drog
  v České republice.
 •  Španělsko je třetí zemí v Evropě v trendech úmrtí na předávkování.
 •  Jeden ze tří Italů ve věku 15-64 let užil alespoň jednou v životě psychoaktivní látku.
 • Opioidy zůstávají hlavním typem drogy, kvůli kterému se lidé v Evropě léčí, ale konopí je těsně následuje.
 • Západní a střední Evropa zůstává druhým největším trhem s kokainem na světě.
 • V západní Evropě vzrostl počet poruch způsobených užíváním konopí a psychiatrických komorbidit. Užívání konopí se v roce 2019 podílelo na 31 % osob, které nastoupily k léčbě v EU.

Cíle projektu

Závislosti představují významné riziko pro zdraví a pohodu mladých lidí a v současné době jsou stále častější. Tlak moderního života přispívá k rostoucímu trendu závislosti na návykových látkách.

 • Spojit odborné znalosti našeho partnerství.
 • ZAPOJIT pracovníky s mládeží a mladé lidi do získávání znalostí pro rozpoznávání závislostí, práci s nimi a jejich prevenci.
 • POSÍLIT komunity mladých lidí v oblasti prevence a řešení závislostí.

Výsledky projektů

STAR Summary Video course
A real case of drug addiction
Connection
Do not point at me
Heroin Wakeup
Mobile addiction on our point of view

Detaily projektu

Realizace 01.09.2023 - 31.08.2025
Dotace 120 000 €
Číslo 2023-1-CZ01-KA220-YOU-000160303
Země

Itálie

Česká republika

Španělsko

Vedoucí organizace Petrklíč help, z.s.
Grant provider Dům zahraniční spolupráce
Poskytovatel dotací

Erasmus+