Veronika Skorokhod

Dobrý den, jsem Veronika Skorokhod, jsem přátelský člověk, který se vždy snaží pomoci ostatním. Čtení pro mě není jen koníčkem, je to pro mě způsob, jak prostřednictvím stránek knihy objevovat nové světy, získávat vědomosti a prožívat nespočet emocí. Mám bakalářský titul z filologie se specializací na románské jazyky a literaturu (včetně překladatelství), který jsem získala s vyznamenáním. Po ukončení bakalářského studia jsem pokračovala v navazujícím magisterském studiu na Slezské univerzitě v Opavě, kde jsem nedávno úspěšně získala magisterský titul v oboru "Podniková ekonomika a management". Slovo všestrannost mě tedy vystihuje nejlépe.

Dobrovolnictví mi dává příležitost podělit se o své schopnosti, věnovat svůj čas a projevit péči těm, kteří potřebují pomoc. Tato zkušenost v nás pěstuje pocit jednoty a porozumění.

Pozorování obtíží a požadavků v mém okolí mě inspirovalo k tomu, abych vykročil vpřed a věnoval svůj čas a schopnosti řešení těchto problémů.

Součástí projektů