Dobrovolnický program

Naším cílem je podpořit zejména propojení mladé a seniorské generace a zvýšit podíl mladých lidí v účasti v komunitním centru. V rámci projektu uspořádáme cestovatelské, jazykové, tvůrčí a ekologické workshopy. Aktivity povedou dobrovolníci programu Erasmus+, kteří bydlí v bytu Heimstaden. Akce vytvoří přátelský prostor, kdy zcela cizí člověk z vedlejšího bytu má šanci se proměnit v souseda. U workshopů se tak mohou potkat lidé známí i cizí, pobavit se o dění ve své čtvrti, o věcech důležitých či zcela všedních. Společné akce v komunitním centru je výbornou příležitostí k oživení nebo nově budování sousedských a mezigeneračních vztahů. A skrze aktivity znovu objevovat sousedskou a mezigenerační pospolitost.

Cíle projektu

V rámci ročního plánu počítáme se zapojením 5 dobrovolníků programu Erasmus+. Dobrovolníky zapojíme každý měsíc na minimálně 20 hodin a uspořádáme minimálně 1 akci měsíčně. Prostředky jsou na pokrytí výdajů s bydlením dobrovolníků z programu Erasmus +, kteří se podílejí na programech KC Archa. Z grantu budeme hradit nájemné za byt Heimstaden v období září 2020 – prosinec 2022.

Detaily projektu

Realizace Karviná
Dotace 106 000 Kč
Vedoucí organizace Petrklíč help, z.s.
Poskytovatel dotací

Erasmus+