V dnešní době se zneužívání moci související s genderem stále šíří společností bez reálného řešení a objevují se nové hrozby, jako je zneužívání nových technologií, kterým jsou vystaveny mladé ženy, mladí lidé s nebinárním pohlavím a zranitelné skupiny z řad uprchlíků a menšin. Je důležité si uvědomit, že většina z nich, zejména ti, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí, není na zneužívání připravena - v mnoha zemích se z něj stal zvyk, stará šablona, která se stále opakuje. Proto je potřeba připravit pracovníky s mládeží i mladé lidi na to, aby tyto problémy řešili lépe, a zvýšit tak inovativnost a kvalitu práce s mládeží v boji proti zneužívání moci.

Konečným cílem je hluboce porozumět původu a kontextu genderového zneužívání a získat nové nástroje pro práci s mládeží z různých genderových skupin, které se s ním setkávají, pomoci jim zvýšit povědomí a zlepšit jejich komunikační dovednosti a sociální vztahy. Deformuje se také zvládání emocí: hněv, frustrace a násilí jsou nejčastějšími odpověďmi v konfliktních situacích. Prioritou tohoto projektu je výměna osvědčených postupů a nástrojů s cílem zvýšit informovanost a zlepšit emoční reakce a sebedůvěru, což následně posílí hlubší začlenění a posílení postavení zranitelných mladých lidí. Zúčastněné subjekty, pracovníci s mládeží a mladí lidé si zlepší své dovednosti v oblasti zvyšování povědomí celé společnosti v souvislosti s případy zneužívání moci v souvislosti s pohlavím.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se projektové konsorcium rozhodlo přijmout následující cíle projektu:
1. Vyměnit si nejdůležitější postupy v boji proti genderově podmíněnému násilí a zneužívání moci mezi mladými lidmi.
2. Naučit se nové nástroje a přístupy k boji proti genderovému násilí.
3. Zvýšit povědomí o zneužívání moci mladými lidmi, se zvláštním důrazem na zranitelné skupiny.
4. Posílit spojenectví na regionální, národní a evropské úrovni se subjekty, které bojují proti genderovému násilí a zneužívání.