A project aimed at promoting the participation of young people through municipal youth parliaments and municipal youth councils. The project is run in cooperation with four partner organizations:  Žilina Region Youth Council (SK)Žilina Self-governing Region (SK)  and  Fundacja Civis Polonus (PL).  The duration of the project is set at 23 months.

Hlavní problémy

 1. Členové a koordinátoři městských rad mládeže nemají metodickou podporu.
 2. Tvrdá práce městských rad mládeže není ve společnosti uznávána.
 3. Municipal youth councils lack a tool to share experiences and resources and build their own specific network

Cíle projektu

 1. Zvýšit metodickou podporu členů a koordinátorů městských rad mládeže.
 2. Zvyšovat povědomí ve společnosti (představitelé obcí, nevládní organizace, tvůrci politik) o poslání, úloze a činnosti městských rad mládeže.
 3. Zlepšit možnosti vytváření sítí, sdílení zdrojů a zkušeností mezi městskými radami mládeže.

Cílové skupiny

Primární cílovou skupinou našeho projektu jsou Městské rady mládeže – jejich členové (mladí lidé) a jejich koordinátoři.

Sekundární cílovou skupinou jsou zástupci obcí, nevládní organizace aktivní v účasti mládeže, tvůrci politik.

Očekávané výstupy a výsledky

 1. Studie o radách mládeže.
 2. Metodika školení členů rady mládeže.
 3. Digitální průvodce pro Radu mládeže a webovou platformu.

The users of the study (local authorities, NGO representatives) will increase their awareness and knowledge of the mission, role and activities of the Youth Council. Youth council coordinators and youth workers will gain knowledge on how to develop the personal, professional and social competences of youth council members. Participants of the pilot training for youth councils will improve their competences in communication, teamwork, motivation. Users of the digital guide (either direct youth council members or ad hoc guests) will have a better understanding of youth council work. Youth council members will get the opportunity to network with other youth council members and share experiences.

Dopad

V dlouhodobém výhledu tento projekt přispěje k vyššímu uznání práce Městské rady mládeže, k vyšší míře účasti mládeže na místní úrovni a k vyšší účinnost a kvalita práce Rady mládeže.

VÝSTUPY

 • Metodika vzdělávání členů parlamentů dětí a mládeže a rad mládeže
 • Webové stránky Youth Councils