Lukáš Kisza

"Po mnoha zkušenostech s realizací národních a mezinárodních projektů ve vědeckém, investičním a neziskovém sektoru je pro mě velkou ctí předávat své zkušenosti všem zájemcům o solidární projekty.
Již více než 10 let pracuji jako trenérka měkkých a manažerských dovedností, specializuji se na životní koučink a holistický osobní rozvoj. Je pro mě vždy velkým potěšením vést druhého člověka při objevování, rozvíjení a realizaci jeho talentů a darů, které obohacují nejen jeho samotného, ale i komunitu a širší okolí, do kterého přispívá."

Součástí projektů