Think tanky - šance pro mládež - správná odpověď

Cílem projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí. Cílem je také popularizovat organizační a plánovací roli mládeže. Cílem je vyřešit problém slabého zastoupení mladých lidí s menšími možnostmi aktivní participace.
Projekt bude inkubovat nové mládežnické subjekty prostřednictvím systémové podpory a osobního rozvoje mladých účastníků. Mládež s podporou odborníků připraví rozvojové strategie pro své regiony a v rámci vytváření sítí i pro Evropu. Lidé pracující s mladými lidmi budou moci prostřednictvím vzdělávacího cyklu vytvářet nové podpůrné jednotky na základě vypracovaných osvědčených postupů. Mladým lidem s omezenými příležitostmi bude poskytnuta zvláštní podpora, aby byl zajištěn skutečný dopad těchto aktivit.

Cíle projektu

project_presentation first_meeting R1 Náklady na řízení R2 Think Tank pro mládež R3 Osvědčené postupy (průvodce) R4 Metody začleňování mládeže Hlavním výsledkem budou nové think tanky, které budou řízeny a vytvářeny mladými lidmi. Jejich cílem bude rozvíjet dlouhodobé strategie a podporovat účast mládeže na regionální a mezinárodní úrovni. Výsledky budou znásobeny prostřednictvím vzdělávacích nástrojů: souboru nástrojů osvědčených postupů, online kurzu a studijních návštěv. Podpůrným opatřením bude vývoj inovativních řešení pro začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi a jejich šíření.

Výsledky projektů

S naší obsáhlou elektronickou knihou o inkluzi se vydáte na cestu k pochopení a přijetí rozmanitosti. Příručka poskytuje informace a praktické rady pro vytváření inkluzivnějšího prostředí v práci, vzdělávání a dobrovolnictví, zejména v mládežnických organizacích. Ať už jste vedoucím pracovníkem neziskové organizace, členem organizace, dobrovolníkem nebo se o téma inkluze jen zajímáte, tato elektronická kniha vám poskytne znalosti a strategie, které lze uplatnit v různých prostředích.

INCLUSION EBOOK

Další výsledky:

CZECHIA REGIONAL STRATEGY

Case Study: Mosaic Minds Youth Think Tank, Petrklič help, CZ

Detaily projektu

Realizace 1.1.-2023- 31.01.-2025
Dotace 15000
Číslo 2022-1-PL01-KA220-YOU-0000877471
Země

Česká republika

Polsko

Řecko

Vedoucí organizace Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku
Poskytovatel dotací

Erasmus+

Partner

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku