Sampras Femi Robert

"Narodil jsem se v Indii a moje akademická cesta začala výzvou. Matematika na střední škole byla mou Achillovou patou, což ve mně vzbudilo zvědavost, která mě přivedla k jejímu studiu na Loyola College v Čennaí. Tato volba nebyla ani tak o přirozené náklonnosti, jako spíše o zdolání hory, která se kdysi zdála nepřekonatelná. Po bakalářském studiu na AGS Health v Čennaí jsem pronikl do praktického světa financí. Honba za poznáním mě pak zavedla do České republiky, kde jsem dokončil magisterské studium podnikové ekonomiky a managementu na Slezské univerzitě v Karviné, ale byla to až má evropská dobrodružství a zapojení do programu Erasmus+, které mi skutečně rozšířily obzory. Tam jsem uprostřed rozmanitých kultur a myšlenek objevil vášeň pro aktivní občanství, řízení podniků, ekologii, moderní technologie a mnoho dalšího. Tato eklektická směsice zkušeností a inspirací mi vydláždila cestu do společnosti Petrklič Help. Jako kreativní spolupracovník se vyžívám v tom, že držím krok s technologickým pokrokem a využívám umělou inteligenci k utváření přesvědčivých příběhů. Mou pýchou a radostí v Petrklič Help je "DIY Verse", projekt spojující sociální osvětu a technologie, který vytváří centrum pro rozvoj mladých myslí. Je to cesta neustálého učení, od potýkání se se středoškolskou matematikou až po formování mladých myslí pomocí síly technologií a komunity."