Magda Svobodova

Moje hlubší spolupráce s organizací PetrklicHelp začala v roce 2017, kdy jsme se rozhodli společně realizovat mezinárodní projekt podporující mezisektorovou spolupráci s různými aktéry pracujícími s mládeží. Tento projekt byl účastníky pocházejícími ze čtyř zemí (Arménie, Gruzie, Česká republika, Polsko) vnímán jako užitečný nástroj pro podporu nejen mezisektorové spolupráce v oblasti mládeže, ale také tématu participace a aktivního občanství. Tato jedinečná zkušenost nás vedla k tomu, abychom v tomto tématu pokračovali i v dalších letech.

Součástí projektu