Podpora meziodvětvové spolupráce v oblasti mládeže - studijní návštěva v Arménii

Cílem projektu je zvýšit účinnost práce s mládeží prostřednictvím podpory a zvyšování kapacit pro meziodvětvovou spolupráci a účast mládeže, jakož i jejího provádění na různých vládních i nevládních úrovních a v různých odvětvích.
Projekt investuje do profesního růstu pracovníků s mládeží, vedoucích mládeže a zúčastněných stran z místních samospráv, odborníků a vládních organizací prostřednictvím studijních návštěv v místních samosprávách, místních nevládních organizacích, kde budou mít účastníci možnost seznámit se s osvědčenými postupy realizovaných projektů v oblasti mládeže a mezisektorového partnerství.
Projekt předpokládá návštěvy v Národním shromáždění Arménské republiky, v obci Gyumri, v regionální samosprávě Shirak, ve vzdělávacích institucích, v mládežnických organizacích a také návštěvy v dalších regionech a městech Arménie za účelem studijních návštěv místních vládních institucí a mládežnických organizací.
Návštěvy umožní seznámit se s tím, jak vláda určuje priority, které je třeba řešit, jak vytváří strategie, politiky, programy a rozpočet pro mladé lidi.

Cíle projektu

Projekt předpokládá návštěvy v Národním shromáždění Arménské republiky, v obci Gyumri, v regionální samosprávě Shirak, ve vzdělávacích institucích, v mládežnických organizacích a také návštěvy v dalších regionech a městech Arménie za účelem studijních návštěv místních vládních institucí a mládežnických organizací.
Návštěvy umožní seznámit se s tím, jak vláda určuje priority, které je třeba řešit, jak vytváří strategie, politiky, programy a rozpočet pro mladé lidi.

Detaily projektu

Realizace 6.5.-13.5. 2023
Dotace Erasmus+
Vedoucí organizace Fundacja Laja
Poskytovatel dotací

Erasmus+