DIYverse je mezinárodní projekt, jehož základní vizí je poskytnout mladým lidem s různorodým přístupem pozitivní zkušenost s rozmanitostí. Cestu k tomuto cíli představuje návod na zřizování sociálních projektových kanceláří a navrhování Silent LABů (zvukový metodický nástroj pro interaktivní divadlo).

návod pro zakládání sociálních projektových kanceláří, v nichž mohou organizace v oblasti mládeže i samotní mladí lidé - doplněné o základní teoretické osnovy - později realizovat své vlastní projektové nápady se sociálně relevantním zázemím. 2. Navrhnout Silent LABs (auditivní metodický nástroj pro interaktivní divadlo) s cílem senzibilizovat zejména mladé lidi ke zkušenosti s rozmanitostí jako zdrojem a poskytnout jim i organizacím v sektoru mládeže materiál pro samostatné navrhování Silent LABs.