Ksenia Arnaut

Jsem umělec se zkušenostmi z divadla, filmu a vzdělávání. Narodil jsem se a vyrostl na Ukrajině.
Studovala jsem herectví na bakalářské a magisterské úrovni ve Lvově, kde jsem se zdokonalovala jako herečka. Učila jsem také na dětské umělecké škole a začala pracovat v oblasti umění s lidmi s postižením. S vypuknutím plnohodnotné války, kterou zahájilo rusko proti Ukrajině, jsem se však přestěhovala do České republiky, kde jsem mohla pokračovat v tvůrčí činnosti, studovat a působit jako dobrovolnice v ukrajinské armádě. Měl jsem možnost absolvovat stáž na pražské DAMU, kde jsem se účastnil programu Alternativní a loutkové divadlo. Tato zkušenost mi umožnila poznat nové techniky a přístupy k představení.
Moje vášeň pro vytváření originálních představení mě také motivovala k objevování nových a netradičních forem vyjádření a k poznávání možností využití metod používaných v divadle pro sociální práci s různými skupinami lidí. Zahájení dobrovolnické činnosti v rámci ESC v Petrklichelpu mi dává příležitost získat nové zkušenosti a pokračovat ve studiu v režimu "learning by doing".

Součástí projektů