Inkubátor je projekt, který navrhuje práci mládeže na základech komunitních projektů v každé zemi a posiluje mladé lidi tím, že jim pomáhá realizovat projekty. Projekt vybuduje schopnost partnerů zapojit se do všech oblastí od místních po evropské a umožní partnerům, kteří jsou v nadnárodní činnosti noví, zažít hodnoty této formy učení.

Cíle projektu

– rozvíjet místní mládežnický systém, který mladým lidem pomůže rozvíjet jejich projekty a provádět je ve své komunitě

– rozvíjet podnikání mezi mladými lidmi a poskytnout jim nástroje pro vytvoření vlastní budoucnosti ve svých zemích

– významně pomoci individuálnímu účastníkovi a partnerům schopnostmi, odbornými znalostmi a vědomostmi

− sdílet osvědčené postupy mezi partnery a prostřednictvím aktivního šíření také s širším publikem

Studijní návštěvy

Seznámování účastníků se zkušenostmi, problémy a osvědčenými postupy hostujících organizací v Česku, Polsku, Estonsku a na Slovensku. Informování projektového týmu s očekáváním pro projektovou práci s mladými lidmi. Rozpoznání problémů a problémů organizací ze strany účastníků a hledání metod k jejich překonání.

Studijní návštěvy

→ průvodce osvědčenými postupy

a) sdílet a prezentovat dobré příklady zapojení mladých lidí do komunity

b) vytvářet a poskytovat nástroje, které pomáhají vytváření – inkubaci projektů

c) poskytnout účastníkům impuls a potřebné znalosti

d) naučit účastníky pochopit, jaké jsou problémy a problémy a jak hledat řešení

e) prakticky pracovat v týmech pro různé komunitní projekty

f) připravit proces psaní rozvíjením myšlenek mládeže

g) přemýšlet o organizaci práce online

3 měsíce práce online

→ implementace komunitního projektu místními účastníky

a) rozvíjet mezinárodní komunikaci mezi komunitami mládeže za účelem vzniku projektů místní komunity

b) během tohoto období budou různé týmy spolupracovat online díky různým způsobům komunikace

c) testovat různé nástroje, které mohou mladým lidem pomoci rozvíjet projekty místní komunity, jejich zapojení

d) setkání v zemi, která projekt implementovala, za účelem prezentace nástrojů, osvědčených postupů a pilotáže

Mezinárodní setkání

→ prezentace práce

a) diskutovat o zveřejnění příručky osvědčených postupů online

b) diskutovat o projektových otázkách

c) prezentovat výsledky online práce po každé studijní návštěvě jako mezinárodní tým ostatním účastníkům, ale také členům místní komunity a činitelům s rozhodovací pravomocí

Implementace místními komunitami za asistence našich účastníků

→ seznam nástrojů

a) poskytnout účastníkům nezbytné nástroje, aby mohli předávat své znalosti a provázet procesem jiné osoby k rozvoji tohoto typu projektu

b) navíc bude uspořádána on-line konference o hodnocení s cílem poukázat na realizaci různých projektů za účelem výměny informací o výsledcích a dopadech na komunitu

AKTIVITY Studijní návštěvy 14.–17. 4. 2021 Česko 9.–12. 12. 2021 Polsko 12.–15. 8. 2022 Estonsko 15.–18. 8. 2023 Slovensko Projektová setkání 7.–10. 4. 2021 organizační setkání 6.–9. 8. 2021 prezentace závěrů ze studijní návštěvy v Česku 13.–16. 4. 2022 prezentace závěrů ze studijní návštěvy v Polsku 15.–18. 12. 2022 prezentace závěrů ze studijní návštěvy v Estonsku 15.–18. 8. 2023 prezentace závěrů ze studijní návštěvy na Slovensku

Výsledky projektů