Projekt buduje schopnost partnerů zapojit se do všech geografických oblastí od místní až po evropskou a umožňuje partnerům, kteří se s nadnárodními aktivitami teprve seznamují, aby poznali hodnoty této formy učení. Partneři získají více pravomocí, jednotliví účastníci vybraní partnery budou mít prospěch z důležité příležitosti profesního rozvoje. Mladí lidé z partnerských lokalit budou mít prospěch z rozšířené nabídky vyplývající z pilotování a zavádění nových metodik získaných ze zapojení, sdílení a učení se s partnery.

Cílem projektu je zvýšit odborné znalosti a vědomosti partnerů a účastníků, prostřednictvím nadnárodní spolupráce umožnit sdílení, učení a pilotování nových nápadů a prostřednictvím aktivního šíření poznatků je sdílet i mimo partnerství, a to jak na obecné úrovni, tak na úrovni klíčových cílových skupin (například dalších poskytovatelů v oblasti mládeže, mladých lidí, politiků, rozhodovacích orgánů).

Zapojení pilotovaných nových nápadů, využití nových dovedností k rozšíření nabídky vzdělávání pro mladé lidi na partnerské úrovni, rozvoj nových projektových nápadů a partnerství k zajištění udržitelnosti.

Plánované výstupy

Program 7 krátkodobých společných školení pro zaměstnance pořádaných v České republice, Irsku, Rumunsku, Srbsku, Švédsku a Spojeném království (2) s cílem umožnit zaměstnancům / dobrovolníkům rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti sociálního podnikání;
https://www.facebook.com/watch/?v=292745535495556

Identifikovat nové nápady a vyzkoušet tyto přístupy ve své vlastní pilotní činnosti a podat zprávu o svých poznatcích;
https://youthsocialenterprise.eu/newsletter/

Vytvořit a zveřejnit Průvodce dobrou praxí se 14 případovými studiemi, které určili účastníci kurzu, a použít jej jako nástroj k širokému šíření;