Petrklíč help z.s. již téměř 15 let uplatňuje metody neformálního vzdělávání v práci s mládeží v oblasti lidských práv, a to prostřednictvím pořádání akcí, jako je festival dokumentárních filmů o lidských právech, výměny mládeže, víkendové akce pro mládež, rady mládeže. Téma multikulturality a komunitního rozvoje bylo pěstováno prostřednictvím zapojení mladých lidí do organizace festivalů jako Kino na hranici a Čajový festival zaměřených na osobní rozvoj a podporu zdravého životního stylu, tolerance k jiným kulturám a respektu k přírodě, multikulturních workshopů na základních a středních školách atd. Mezi tyto aktivity patří např: - Kancelář organizace, kde jsou zapojeni dobrovolníci - Mezinárodní vztahy - komunikace se zahraničními partnery, vytváření databází a vyhodnocování jednotlivých partnerských aktivit, navazování nových vazeb Program pro lesní školky - workshopy, ukázkové hodiny, zapojení do každodenních aktivit.

Účastník

Hledáme dobrovolníky bez omezení pohlaví, náboženství nebo sexuality. Požadujeme především mladé zodpovědné lidi s potřebou seberealizace, rozvoje a učení. Pro zapojení do aktivit v Petrklicu není vyžadována žádná předchozí kvalifikace, úroveň vzdělání, specifické zkušenosti ani jazykové znalosti. Doufáme, že dobrovolníkem se stane člověk s pozitivním přístupem a zájmem o aktivní činnost s motivací investovat čas do rozvoje myšlenek, seberozvoje a otevřeností k dynamickému způsobu trávení svého celoživotního času.