The power of good will 3.0

Petrklíč help z.s. již téměř 18 let uplatňuje metody neformálního vzdělávání v práci s mládeží v oblasti lidských práv, a to prostřednictvím pořádání akcí, jako je festival dokumentárních filmů o lidských právech, výměny mládeže, víkendové akce pro mládež, rady mládeže. Téma multikulturality a komunitního rozvoje bylo rozvíjeno prostřednictvím zapojení mladých lidí do organizace festivalů jako Kino na hranici a Čajový festival zaměřených na osobní rozvoj a podporu zdravého životního stylu, tolerance k jiným kulturám a úcty k přírodě, multikulturních workshopů na základních a středních školách atd.

Účastník

Hledáme dobrovolníky bez omezení pohlaví, náboženství nebo sexuality. Požadujeme především mladé zodpovědné lidi s potřebou seberealizace, seberozvoje a vzdělávání. Doufáme, že dobrovolníkem se stane člověk, který má pozitivní přístup a zájem být aktivní s motivací investovat čas do rozvoje myšlenek i dynamické realizace.

Aplication form učasné době jsme v podzimní kapacitě

“Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domů zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost”.

Cíle projektu

Výsledky projektů

Detaily projektu

Realizace 1.6.2023 - 31.5. 2025
Dotace 73173 Eur
Číslo 2023-1-CZ01-ESC51-VTJ-000130955
Země

Česká republika

Vedoucí organizace Petrklíč help, z.s.