VR-Psycho - Virtuální realita jako podpora ochrany před vyhořením prostřednictvím neformálního vzdělávání

Stres a vyhoření mohou mít na jednotlivce závažné negativní dopady, včetně problémů s fyzickým a duševním zdravím, snížené produktivity a efektivity a zvýšeného rizika fluktuace. V práci s mládeží, kde mohou jednotlivci pracovat se zranitelnou nebo náročnou populací, může být riziko stresu a vyhoření ještě vyšší. Využití virtuální reality jako nástroje prevence stresu a vyhoření pro pracovníky s mládeží a mladé vedoucí mělo tento problém řešit tím, že poskytlo jedinečnou a pohlcující vzdělávací zkušenost, která umožnila jednotlivcům přímo zažít a zpracovat obtížné situace v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Celkově se očekává, že využití virtuální reality jako nástroje prevence stresu a vyhoření pro pracovníky s mládeží a mladé vedoucí bude mít pozitivní dopad na pohodu a efektivitu těchto jednotlivců i organizací a komunit, v nichž pracují.

Virtuální realita byla pro tento projekt vybrána proto, že má silnou schopnost simulovat věrohodné prostředí a ve srovnání s jinými technologiemi má větší dopad na vzdělávání a předávání emocí a informací.

Cíle projektu

Výstup projektu je soubor simulačních aktivit ve virtuální realitě zaměřených na prevenci stresu a vyhoření. Projekt vznikl jako reakce na potřebu vytvořit prostředí založené na reálných situacích a studiích, ve kterém mohou mladí vedoucí předcházet stresu a vyhoření při své práci, a také vytvořit podpůrné materiály pro pracovníky s mládeží, kteří podporují a školí mladé vedoucí. Inovačním prvkem projektu bylo využití virtuální reality, která účastníkům umožnilo přímo zažít a zpracovat "na vlastní kůži" to, s čím se mohou setkat v reálném životě. Výstup má podobu případových studií, které budou použity jako podklad pro vytvoření prostředí virtuální reality. Po dokončení případových studií partnerské organizace spolupracovaly na návrhu a vývoji simulací virtuální reality s ohledem na potřeby a cíle cílových skupin. Simulace pak byly testovány a zdokonalovány na základě zpětné vazby od cílových skupin. Výsledkem projektu bude soubor výukových materiálů v podobě případových studií a prostředí virtuální reality, které bude možné využít v neformálním vzdělávání a dalších prostředích, například v psychologických poradnách. Vedoucí organizací tohoto výstupu je společnost SPACE s.r.o. a práce byla rozdělena mezi odbornou skupinu partnerských organizací. V rámci projektu byl použit participativní přístup s častými konzultacemi a zpětnou vazbou od cílových skupin v průběhu celého procesu. Očekávaným dopadem projektu je zvýšení znalostí a porozumění mezi pracovníky s mládeží a mladými vedoucími, jak předcházet vyhoření v rámci své práce, a také zvýšení přenositelnosti výstupu do dalších oblastí práce s mládeží a neformálního vzdělávání.

Výsledky projektů

APLIKACE VR RESILIENT PRO VIRTUÁLNÍ BRÝLE / VR RESILIENT APP FOR VIRTUAL GLASSES

MANUÁL PRO VR RESILIENT APLIKACE (CZ)

METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ ZAMĚŘENÁ NA PREVENCI STRESU A VYHOŘENÍ U MLADÝCH LÍDRŮ S VYUŽITÍM SIMULAČNÍCH AKTIVIT VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ (CZ)

MANUAL FOR VR RESILIENT APPLICATION (EN)

METHODOLOGY FOR EDUCATING YOUTH WORKERS TO PREVENT STRESS AND BURNOUT IN YOUNG LEADERS USING VIRTUAL REALITY SIMULATION ACTIVITIES (EN)

Detaily projektu

Realizace 31.5.2022-31.7.2024
Dotace 37500
Číslo K2: 2021-2-SK02-KA220-YOU-000050550
Vedoucí organizace Rada mládeže Žilinského kraja
Poskytovatel dotací

Erasmus+

Partneři

SPACE s.r.o.

SIRIUS

IPCKO