Project results

S.O.S. : Strengthening our support

The project results include:
  • increased social cohesion, improved mental health, enhanced employability, and economic inclusion of long-term Ukrainian migrants.
  • enhanced confidence in the youth workers’ abilities to support the evolved needs of refugees.
  • our partnership’s developed capacity to work with diverse groups, improved visibility, and presence.
  • a positive impact on society by empowering tolerance, inclusion, engagement, and connection between all of its communities.

Creative digital space

Do you want to hold a meaningful digital space to foster participation while sparking creative thinking and expression? Do you wish to support your leading and developing initiative with digital tools? How to integrate digital spaces in tools in the learning experience? Check our resources! https://socialna-akademija.si/creativedigitalspaces/resources/  

Think tanks – chance for Youth – correct one

S naší obsáhlou elektronickou knihou o inkluzi se vydáte na cestu k pochopení a přijetí rozmanitosti. Příručka poskytuje informace a praktické rady pro vytváření inkluzivnějšího prostředí v práci, vzdělávání a dobrovolnictví, zejména v mládežnických organizacích. Ať už jste vedoucím pracovníkem neziskové organizace, členem organizace, dobrovolníkem nebo se o téma inkluze jen zajímáte, tato elektronická kniha vám poskytne znalosti a strategie, které lze uplatnit v různých prostředích. INCLUSION EBOOK Další výsledky: CZECHIA REGIONAL STRATEGY Case Study: Mosaic Minds Youth Think Tank, Petrklič help, CZ